top of page

   Завданнями Центру є:

- Сформувати регіональний хаб для досліджень і викладання ЄС;

- Створити основу для навчання курсів з основ політики, базованої на доказах, відповідно до стандартів ЄС;

- Стати експертним центром з Європейського Союзу для місцевих і національних стейкхолдерів та здійснювати академічний супровід і аналіз політик на локальному, регіональному та місцевому рівнях;

- Стати центром співпраці і діалогу для українських і міжнародних партнерів з питань європейських студій;

- Стати центром поширення інформації про актуальні питання співпраці між Україною та ЄС.

 

     Заходи проекту включають проведення наукових досліджень, навчання, семінари, круглі столи з стейкхолдерами проекту і низку публікацій. Порядок денний досліджень ЗУДЦЄС включає проведення індивідуальних досліджень старшими академічними дослідниками. Навчання буде пов'язане із підвищенням потенціалу ЗУДЦЄС через програму сертифікованих тренінгів з професійного розвитку та з Зимовою школою з європейських студій для студентів, які не мають курсів з європейської інтеграції.

 

     Цей центр також слугуватиме базою для консультування з питань розробки політик щодо відносин з ЄС. Спільні семінари розроблені для посилення співпраці з іншими Центрами досконалості імені Жана Моне з метою посилення передачі найкращих практик і академічних дискусій з різних напрямів європейських студій.

   Діяльність ЗУДЦЄС буде посилюватися через створення і забезпечення видавничої роботи, включаючи 5 монографій, 5 аналітичних документів з розробки політик і 5 наукових статей. Серія публічних дискусій щодо аналітичних документів з розробки політик буде організована після їхнього оприлюднення.

     Заходи із розповсюдження результатів роботи проекту спрямовані на створення потужних довготривалих зв’язків з різними стейкхолдерами, такими як урядові інституції, неурядові організації, бізнес тощо. Проект реалізовуватиметься науково-педагогічними працывниками факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами і бізнесу.

bottom of page