top of page
mykiyevych_edited.jpg

Михайло Микієвич

Старший науковий співробітник

 

Доктор юридичних наук,  професор, завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені І.Франка  

Заступник декана факультету міжнародних відносин з наукової і навчально-виховної роботи Львівського національного університету імені І.Франка

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) на тему “Міжнародно – правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами”;

 У 2007 р. захистив докторську дисертацію в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) на тему “Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки”;

У 2008 р. присвоєно Атестаційною колегією МОН України вчене звання “Професора кафедри європейського права”.

Сфера наукових інтересів:

 • теорія міжнародного права,

 • міжнародне економічне право,

 • теорія права Європейського Союзу,

 • право зовнішніх зносин Європейського Союзу.

Вибрані публікації:

 1. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами / М. М. Микієвич ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавичий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 200 с.

 2. Європейське право навколишнього середовища [Текст] : навч. посібник / М. М. Микієвич [та ін.] ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Благодійний фонд “Екоправо-Львів”. – Л. : ЕКОПРАВО-ЛЬВІВ, 2004. – 256 с.

 3. Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку / М. М. Микієвич // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – Вип. 7. – С. 90-96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2006_7_15.

 4. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право : навч. посіб. / Л. Р. Доусон [та ін.] ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Центр торгівельної політики та права, Оттава. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Л. : Астролябія, 2006. – 704 с.

 5. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки / М. М. Микієвич ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 415 с.

 6. Імплементація права Європейського Союзу у національний правопорядок Великобританії / І Брацук, М. Микієвич // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 113-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2011_28_13.

 7. Міжнародне публічне право : підручник / [В. М. Репецький та ін.] ; за ред. проф. В. М. Репецького ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – 2-е вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 437 с. – (Серія “Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка – 20 років”).

 8. Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : [колект. моногр.] / [М. М. Микієвич та ін. ; за ред. М. М. Микієвича]. – Л. : Піраміда, 2013. – 319 с.

 9. Микієвич М. Політико-правовий аналіз східного виміру зовнішньої політики Європейського Союзу: досвід для України / М. Микієвич // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(2). – С. 205-206. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(2)__25.

 10. Правові засади формування дохідної частини бюджету Європейського Союзу / М. Микієвич, О. Федорів // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(2). – С. 25-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(2)__6.

 11. Микієвич М.М., Яворська І.М..  Правові форми та механізми захисту прав споживачів в рамках Європейського Союзу// ScienceRise: Juridical Science, 2017 – с. 42-46. Режим доступу: journals.uran.ua/sr_law/article/viewFile/111795/106751.

 12. Микієвич М.М., Яворська І.М ..Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої компетенції. – Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2018. -248 с.

Микієвич М. М., Брацук І.З. Право Європейського Союзу як правопорядок sui generis в сучасній міжнародно-правовій системі // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право: монографія / за ред. М. Мальського, Ю. Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 389 – 399.

bottom of page