top of page
picture1.jpg

 Оксана Головко-Гавришева

Завідувач

Старший науковий співробітник

 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

З 2018 р. – президент Української Асоціації Європейських Студій.

Також є доцентом кафедри міжнародного і європейського права Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (за сумісництвом).

У 2004 р. отримала ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право у Інституті держави і права ім.В. Корецького НАН України.

У 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри європейського права.

Учасник низки міжнародних проектів, конференцій та семінарів в Україні та за кордоном. Проходила наукові стажування та тренінги в Австрії, Великобританії, США, Німеччині та інших країнах.

Протягом 2017-2018 рр. – старший експерт з правових питань, 2018-2019 рр. – учасник тренінгової компоненти у проекті ЄС «Association4U».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

• захист прав споживачів і політика захисту конкуренції в Україні та ЄС;

• Європейська політика сусідства, відносини ЄС із третіми країнами;

• захист прав людини у ЄС та соціальна політика ЄС;

• правова опірність: досвід ЄС;

• взаємодія міжнародного права, права ЄС і національного права як держав-членів ЄС, так і третіх країн.

Автор понад 80 наукових публікацій, серед яких 2 монографії, 1 навчальний посібник (у співавторстві), розділи у підручниках із міжнародного права і права Європейського Союзу.

Монографії

1. Головко-Гавришева, Оксана, Агресія Росії проти України: Council of Europe, quo vadis у розв’язанні міждержавних спорів// Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право [Текст] / ред. О. В. Задорожній, Київ, 2014, с.281-290.

2.Головко-Гавришева, Оксана, Правове регулювання соціальної політики у Європейському Союзі: теоретичні аспекти [Текст] : монографія / О. Головко-Гавришева ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. - 220 с.

Підручники

3. Головко-Гавришева, Оксана, Джерела права ЄС// Право Європейського Союзу: Підручн. / За ред. Р.А. Петрова., Київ, 2018, С.40-47 ( у співавторстві з А. Вакуленко).

4. Головко-Гавришева, Оксана, Компетенція Європейського Союзу// Право Європейського Союзу : підручн. / за ред. О.К. Вишнякова, Одеса, 2013, С.36-46.

5.Головко-Гавришева, Оксана, Розділ IV.  Міжнародне право: сутність, еволюція, сучасні теорії// Міжнародні відносини: Історія.Теорія. Економіка. Право. [Текст]: навч.пос. / За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза, Київ, 2010, С.252-307.

6. Головко-Гавришева, Оксана, Шевчук Петро, Європейська соціальна політика: економічні та правові аспекти [Текст] / Петро Шевчук, Оксана Головко-Гавришева ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів, 2010. – 221 с.

Статті іноземними мовами

7. Oksana Holovko. International Legal Aspects of Ukrainian Foreign Policy // German Yearbook of International Law. – № 45. – 2002. – P. 431-441.

8. Oksana Holovko. Some Reflections on the Legal Dimensions of the Co-operation between the European Union and Ukraine // Soziokultureller Wandel im Verfassungsstaat. Phänomene politischer Transformation / Hedwig Kopetz, Joseph Marko, Klaus Poier (Hg), 2004, Bd. 2. – P. 1021-1034.

9. Oksana I. Holovko-Havrysheva. Status prawny neielegalnych migrantów na Ukrainie (in Polish language) // Problemy ochronu granic / Holovko-Havrysheva O. I. – Kętrzyn. – Biuletyn № 54, 2014:– P.143-158.

Вибрані статті

10.  Головко-Гавришева, Оксана, Принцип верховенства права ЄС як основа взаємодії правової системи ЄС і національних правових систем держав-членів//Вісник Львівського університету, Серія: Міжнародні відносини, Випуск 42, 2017,. C. 227–232, доступно за посиланням:

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/7728/7719

11. Головко-Гавришева, Оксана, Правові засади регулювання співробітництва між Україною та ЄС у сфері соціальної політики// Інституційне та правове забезпечення європейської інтеграції України: виклики і завдання [текст]/Р.Петров, О.Головко-Гавришева, М.Кузьо, Д.Черніков, Київ, 2015, с.22-29, доступно з http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/europrav2015.pdf

12. Головко-Гавришева, Оксана, Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо правового регулювання співробіт-ництва з соціальних питань//О.Головко-Гавришева, Право України, 2015, Випуск 8, С.102-111.

bottom of page