top of page
krayevska.jpg

Оксана Краєвська

Старший науковий співробітник

Кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Інституційний координатор програми Еразмус+ у Львівському національному університеті імені Івана Франка

У 2007 р. отримала ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму.

Окрім академічної роботи, працює на посаді провідного фахівця відділу міжнародних зв’язків (0,5 ставки за сумісництвом).

Під її керівництвом було підготовлено та успішно захищено дві кандидатські дисертації (2016, Лукач (Базів) Наталія, «Концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній проблемі торгівлі людьми») та (2018, Фогел Христина, «Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу»).

Учасник низки міжнародних конференцій та семінарів в Україні та за кордоном. Проходила наукові стажування та тренінги в Австрії, Болгарії, Італії, Литві, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині, Фінляндії та Чехії.

З 2010 р. – член Української асоціації європейських студій.

З 2018 р. – член Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції.

Протягом 2017-2019 рр. – старший експерт з питань секторальної політики у проекті ЄС «Association4U».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ :

• Політичні та економічні аспекти європейської інтеграції

• Спільні політики ЄС

• Процес розширення ЄС

• Політика Європейського Союзу у сфері туризму

• Відносини між Україною та ЄС, Угода про асоціацію між Україною та ЄС

• Освітня політика ЄС, Болонський процес, освітні та наукові програми ЄС (Еразмус Мундус, Темпус, LLP / Еразмус, Жан Моне програма Еразмус +).

Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких 1 монографія та 1 методичні рекомендації до курсу «Спільні політики ЄС».

  1. Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми. Монографія, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 276 с.

  2. Краєвська О. Інтеграція України в європейський освітній простір в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. – Луцьк, Терен, 2018.

  3. Краєвська О. Спільні політики Європейського Союзу // РОЗДІЛ 4 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ПОЛІТИКА ЄДНОСТІ У РІЗНОМАНІТНОСТІ // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / за ред. Маркіяна Мальського, Юрія Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 213-228.

  4. Krayevska O. Integration of Ukraine into the European academic mobility network // Changes as a social process / ed. Witold Jedynak, Jozsef Kaposzta, Jaroslaw Kinal. - Rzeszow, 2017. – P. 66-79.

  5. Antonyuk N., Krayevska O. The Problems and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Sphere of Tourism in the Framework of Association Agreement implementation // Studia Periegetica nr 2(18)/2017. – Poznan, 2017. - P. 25-34.

  6. Трансформація моделей формування спільних політик ЄС у компетенції ЄС за Лісабонським договором // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини, 2016. – C. 70-79.

  7. Спільні політики Європейського Союзу: методичні рекомендації до навчального курсу. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 128 с.

bottom of page